TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | New Zealand Opera
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | New Zealand Opera
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Fisher & Paykel
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Fisher & Paykel
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Fisher & Paykel
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Fisher & Paykel
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Fisher & Paykel
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Silo Theatre
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Silo Theatre
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Silo Theatre
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Silo Theatre
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Silo Theatre
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Silo Theatre
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Silo Theatre
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Metro Magazine

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Metro Magazine

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Metro Magazine

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Metro Magazine

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Metro Magazine

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | New Zealand Music Agency
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | New Zealand Music Agency
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Auckland War Museum
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | House New Zealand
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | House New Zealand
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Lumojo
Art Direction | Alt Group
 

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Lumojo
Art Direction | Alt Group
 

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Lumojo
Art Direction | Alt Group
 

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | NZMP

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | NZMP

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | NZMP

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | NZMP

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Home Magazine

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Toaki Okano | Home Magazine

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Home Magazine

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Home Magazine

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Home Magazine

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Home Magazine

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Fisher & Paykel
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Fisher & Paykel
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Fisher & Paykel
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO| I LOVEUGLY
TOAKI OKANO| I LOVEUGLY
TOAKI OKANO | I LOVE UGLY
TOAKI OKANO | I LOVE UGLY
TOAKI OKANO | I LOVE UGLY
TOAKI OKANO | I LOVE UGLY
TOAKI OKANO | I LOVE UGLY
TOAKI OKANO | I LOVE UGLY
TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Silo Theatre
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Silo Theatre
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Silo Theatre
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Ecoya
 

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Ecoya
 

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Ecoya
 

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Silo
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Silo
Art Direction | Alt Group

TOAKI OKANO
TOAKI OKANO

Client | Silo
Art Direction | Alt Group